Srbija: Strah od gubitka posla

Pandemija korona virusa je uslovila otkazivanje mnogobrojnih aranžmana što je imalo uticaja na poslovanje turističkih agencija i u velikoj meri doprinelo javljanju straha od gubitka posla. Kriza je uticala na poverenje konzumenata turističkih proizvoda i usluga, što je uslovilo i promenu trendova u turističkim zahtevima usled povećanog straha i brige za bezbednost. Smanjio se broj međunarodnih dolazaka, odsedanja u hotelima, usluga restorana, obilazaka turističkih atrakcija, renta car usluga, šopinga i dr. Izbegava se izbor dužih putovanja, biraju se bliže destinacije, otkazuju se letovi, vrše promene turističkih ponuda, što sve itekako utiče na poziciju turizma. Vanredno stanje je u velikoj meri obezglavilo turizam i uticalo na sve veće  prisustvo straha od gubitka posla.

Photo: @pixabay – free photo

Šta će se dogoditi ako izgubim posao? Kakva me budućnost očekuje i u kojem smeru će ići moj život ?, to su samo neka od pitanja koja opsedaju čoveka u ovom vremenu pandemijeCovid- 19 i izazivaju određene strahove.

Pored mnogobrojnih definicija i tumačenja može se reći da je strah univerzalna kategorija. Poput ljutnje, radosti , tuge, i strah je emocija koja nas ponekad obuzima. Kada je mozak zatečen i iznenađen nastaju ponekad snažne ili blage emocije. Mozak prima informacije i reaguje, na nepredviđene situacije.

U prošlosti ljudi su se bojali svih prirodnih pojava za koje nisu imali objašnjenje, danas kada je nauka objasnila ćudi prirode imamo nove strahove koji su zamenili stare i koji opsedaju naše emocije. Ratne krize, plišane revolucije, tranziciono doba, klimatske promene, poplave, požari, pandemije svinjskog, ptičijeg gripa, i pandemija Covid- 19,  su izazvali strahove modernog doba.

Photo: @pixabay – free photo

Jedan od aktuelnih strahova je i strah od gubitka posla koji za sobom povlači još sijaset strahova i pitanja –Šta ako izgubim posao?, Kako ću živeti?, Plaćati troškove?, Putovati?, i mnoga druga pitanja koja se u čovekovim mislima roje kao rojevi pčela. Sve su to strahovi od budućnosti koja je neizvesna, jer je koronavirus u značajnoj meri pogodio ekonomiju.

Photo: @pixabay – free photo

Postavlja se pitanje kako sačuvati mentalno zdravlje, preguratipandemiju i pobediti strah od gubitka posla?

Ako pođemo od toga da sami sebi možemo da pomognemo, onda  možemo i da otklonimo strah . Čovek je šampion u učenju straha, ponekad i sam sebi  stvara strahove, ali ima i moć da ih kontroliše.

Evo nekoliko pravila ukoliko želite da kontrolišete ili da se rešite straha od gubitka posla:

* Imajte uvek na umu da su vaša osećanja straha odgovor na stresnu situaciju

* takva osećanja i telesne reakcije su  vrlo neprijatne, ali ništa strašno se neće dogoditi
*Ne pojačavajte strah zastrašujućim mislima: „Šta će se desiti?“ i „Kuda to može da vodi“

*Prihvatite strah kao prolazno stanje i razmišljajte kako da mu se oduprete

*Setite se ranijih strahova i kako ste pored svih teškoća napredovali i kako ćete biti zadovoljni ako i ovog puta budete imali uspeha

*Ako se osećate bolje, pogledajte oko sebe i planirajte sledeći korak

photo: balkan-turizam.net

A sledeći korak je da delujete. Svaka kriza zahteva i određeno delovanje kako bi se ona prebrodila. Tako i  kriza u turizmu u vreme pandemije korona virusa zahteva radikalne promene u poslovanju i menadžmentu kako bi došlo do prilagođavanja trenutnoj situaciji u cilju zadržavanja poverenja zaposlenih i potrošača u održivosti turističke destinacije ili preduzeća.

Veoma je bitno da komunikacija između svih faktora uključenih u turizam bude transparentna kao i da svaki poslovni subjekt i sve organizacije u turizmu deluju u skladu sa važećim zakonodavstvom, u cilju stvaranja sigurne destinacije.

 

Tekst je realizovan u okviru projekta “PROBLEMI U TURIZMU U DOBA KOVIDA 19” uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

www.balkan-turizam.net

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Skoči na traku sa alatkama